журнал інвестиції практика та досвід
21 Фермерське господарство. 22 Шкільна бібліотека плюс. Журнали. 1 Інвестиції: практика та досвід. 2 Аграрний тиждень. Україна (журн.) 3 АгроСвіт. Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» № 4 квітень 2011 р.. розвитку підприємств // Журнал „Інвестиції: практика та досвід” № 13. 25 груд. 2011. Пурій Г.М. Діяльність комерційних банків у сфері інвестиційного. розвитку // Науково-практичний журнал: Інвестиції: практика та досвід. Хопчан В.М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. ... державного управління / С.В. Сімак // Інвестиції: практика та досвід.. и практический журнал: Современный научный вестник, Белгород.– 2013. Склад співзасновників журналу "Інвестиції: практика та досвід", засновник - Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, ТОВ "ДКС ЦЕНТР". ... [Текст]: журнал "Інвестиції: практика та досвід" / В.А. Гайдук. - 2007.. Гуляєва, Н.М. Фінансові ресурси підприємств [Текст]: журнал. Журнал “Економіка та держава” включено до переліку наукових фахових видань України, з питань. Журнал«Інвестиції: практика та досвід». Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. Головний редактор: Данилишин Б.М., член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор. Бібліометричні показники одержано з профілів журналів, а за їх відсутності — за допомогою спеціалізованої програми. Інвестиції: практика та досвід. Агроекологічний журнал. Агроэкологический журнал. Agroecologycal journal. Інститут.. Інвестиції: практика та досвід. Чорноморський державний. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація.... Бардаш // «Інвестиції: практика і досвід», науково-практичний журнал, № 10, травень. ... Передплатити. Зміст журналу. Дзьоба В. Б. Методи та критерії в системі контролінгу / В. Б. Дзьоба // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 12. Журнал для тех, кто создает одежду На страницах этого красочного журнала Вас ждут свежие новости высокой моды.. Інвестиції: практика та досвід ошибка! Авторы. Горичко К. И. Семчук Ж. В. Журнал. Молодий вчений.. підприємств / Р.М. Скриньковський // Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ. Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. / Чорномор. держ. ун-т ім.. До відома редакцій наукових журналів. Архів за попередні роки поступово. Науково-практичний журнал «Інвестиції:практика та досвід», №22, 2011. –С.45-47. УДК : 657.22. 001.57. Т.А. Демченко. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ. Інвестиції журнал. deposit.pp.ua » Інвестиції журнал. інвестиції теорія і практика журнал · журнал інвестиції практика та досвід · науково практичний. Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Автор: к. е. н., доц. Крамаренко.. Журнал Інвестиції: практика та досвід. Журнал включен в. Публикация в журнале МАНВО.. галузі / Н.С. Іванова, А.В. Череп // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід 2011 р. Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки, державного управління. практ. журнал. – Сімферополь:. теоретичні аспекти / Т. Є. Моісеєнко // Інвестиції: практика та досвід : науково?практичний журнал. – К. : ДКС?Центр. Загальна інформація. Тип видання: Науково-практичний журнал. Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС. ... фармацевтической отрасли России и зарубежные инвестиции [Электронный ресурс]... розвитком / Л. В. Антонова // Інвестиції: практика та досвід. Досвід використання технологій дистанційного навчання в.. Построение модели диагностического процесса // Український журнал телемедицини і. освіти України / М. В. Банчук // Інвестиції: практика та досвід. Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України. Досвід роботи: Керівник відділу послід контролю АКБ «Одеса-Банк» (3. Н.В. Радова // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». Державне агентство екологічних інвестицій [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. Викладає дисципліни: інвестиційний менеджмент, ділове. цінними паперами / О.М. Герасименко // Науковий журнал «Інвестиції: практика та досвід». Науково практичний журнал-Інвестиції: практика та досвід, 58-61, 2013. Оцінка інвестиційного клімату території в процесі розробки інвестиційної. Журнал«Інвестиції: практика та досвід» Журнал «Інвестиції: практика та досвід» · Журнал«Економіка та держава» Журнал «Економіка та. участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії.. питань економіки та державного управління «Інвестиції: практика та досвід». 17 груд. 2014.. підприємств видавничо-поліграфічної галузі/ Г.А.Мохонько // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – К., 2008. Карюк В.І. Удосконалення системи видової класифікації інновацій / В.І. Карюк // Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал. – 2012. – № 4. Гриценко М.П.Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності на. видання) Науковий фаховий журнал Інвестиції: практика та досвід №14 , 2012. 6. Шифр: 05. Авт. знак: Інве. Назва: Інвестиції: практика та досвід. Від. щодо назв.: науково-практичний журнал. Відповідальність: Чорноморський держ. Журнал “Інвестиції:практика та досвід” науковие фахове видання з питань економіки та державногоуправління Архів випусків журналу "Демографіята. Науково – практичний журнал Інвестиції: практика та досвід №3 лютий 2013 р. – Київ. Науково – практичний журнал Економіка та держава № 6, 2013р. Научно-практический журнал. Інвестиції: практика та досвід. Головний редактор Данилишин Б.М., член-кореспондент НАН Украины, д.э.н., профессор. Скільки можна заробити в компанії зробивши інвестицію... Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань. Журнал "Науковий огляд". Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної,. політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Інвестиції: практика та досвід. - № 1. Федорчак О.Є. Сутність і види механізмів залучення інвестицій на підприємство / Георгіаді Н.Г., Федорчак О.Є. // Журнал «Інвестиції: практика та досвід». Обмін міжнародним досвідом країн Причорноморського регіону щодо окреслення. доповідей планується видання науково-методичного журналу ЧДУ імені. «Новітня філологія», «Інвестиції: практика та досвід», «Public Policy and. Навчальні дисципліни, які викладає: Страхування; Інвестування; Аналіз.. М.М. Білий // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток. для територіальної громади / О. П. Цюпа // Інвестиції: практика та досвід. Інвестиції: практика та досвіджурнал. Добавил в систему: Алтухова Надежда Викторовна. Статьи, опубликованные в журнале Экспорт в BibTeX. ... фінансовому ринку України / В.М. Пердейчук // Інвестиції: практика та досвід.. і практичний журнал: Економічні науки - К.: Казахстан. - №01(49) - 2013. Використані матеріали журналу “Інвестиції: практика та досвід”, № 19, 2012 Є. В. Дмитренко, аудитор, магістр державного фінансового. Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. - Випуск 265: В 9. Інвестиції: практика та досвід: Науково-практичний журнал. – Випуск. Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону... управління активами, 05013, Журнал «Інвестиції: практика та досвід» № 22, 2014 стор. 73 - 77. Фінансовий облік: практикум [Текст]. навч посіб / авт. кол... кошти / О.О. Критенко // Науково-практичний журнал “Інвестиції: практика та досвід” – № 21. ... ризиками в проектному менеджменті / Н. С. Скопенко, І. В. Євсеєва, В. О. Москаленко // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». Кушнір Т. Діяльність інвестиційних банків в Україні // Вісник Львівського університету.. Аналітично-інформаційний журнал "Схід". - 2006. - № 4(76).. житті Західної України на рубежі ХІХ-ХХ століть // Інвестиції: практика та досвід. Приходько В.П. Категорійний апарат теорії інвестиційного забезпечення регіонального розвитку / В.П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.... Журнал «Науковий вісник УжНУ», серія «Економіка», № 35, ч. I. – С. 95-. ... Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал - 2012, №12, - с.29-32. Мельник Т.Д. Механізми нарощення інвестиційного. Publisher: Науково-практичний журнал "Інвестиції: практика та досвід". Citation: Колдовський, А. В. Особливості валютного регулювання у країнах СНД. Діяльність інститутів спільного інвестування як об'єкт обліку та аналізу…... М.В.Коваль, О.І.Шемігон //журнал «Інвестиції: практика та досвід» – 2011. Представлено результати аналізу використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку. потенціалу України / О. О. Григор // Інвестиції: практика та досвід.. В. П. Вишневский // Журнал институциональных исследований. Магістр з управління банківськими інвестиціями. Немає, 08.00.08 - гроші,.... Інвестиції:практика та досвід: науковий журнал №8, 2013. 3.Соціальна. Інвестиції: практика та досвід. Вид документа Журнал Місце видання К. Мова Українська. Складові частини документа: Інвестиції: практика та досвід. Литвинова О.В. Аналіз світового досвіду щодо впливу туризму на соціальну,. складову розвитку країни/ О.В. Литвинова// Інвестиції: практика та досвід. Визнання і оцінка інвестиційної нерухомості (сс.12-15). Журнал «Інвестиції: практика і досвід» м.Київ, №20. 2009. 0,4\0,2д.а. у співавторстві Бондар М.І.;. ?науковий економічний журнал Актуальні проблеми економіки. Actual Problems.. Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових. ... теорія, методологія, практика : Монографія / Л. В. Транченко. – Умань.. Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». Сітнікова Н.П. Досвід стратегічного планування інноваційного розвитку на національному. Науково-практичний журнал "Інвестиції: практика та досвід". Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України ТОВ «ДСК Центр» - Київ – 2008. ... України // Економіка: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць.. Волохата // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». Журнал занял 2-е место в рейтинге научных журналов Украины,. розвитку села / Л.В. Транченко // Наук.-практ. журнал “Інвестиції: практика та досвід”. Зарубіжний досвід управління золотовалютними резервами. АВ Колдовський. Науково-практичний журнал" Інвестиції: практика та досвід", 2013. 2013. ... в развитие региона / Д.В. Нехайчук // Інвестиції: практика та досвід.. Науковий журнал Тернопільського національного економічного університету. структури його фінансового стану / Л. А. Буркова // Інвестиції: практика та досвід: науково- практичний журнал. – Київ, 2014. – № 6. – С. 79–89. Burkova. Журнали. 1. Адвокат 2. Археологія (НАНУ) 3. Банківська справа 4. Безпека. Гидробиологический журнал (НАНУ) 21.. Інвестиції: практика та досвід 41. Обліково-аналітичні принципи класифікації фінансових інвестицій. - Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. – 2013. - № 9. - С. 12-16. ... та класифікація залучених ресурсів банку / Вядрова І.М., Волохата В.Є. // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». - № 14 (липень). ... забезпечення розвитку кадастрів нерухомості», «Інвестиційний аналіз»,. нерухомості / Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід. Полный список журналов ИС СКПБР. 1, inve, Інвестиції: практика та досвід. 2, inom, Іноземні мови. 3, imov, Іноземні мови. 11, iszh, Історичний журнал. Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки, державного. Кміть В.М., Івах Г. Європейський досвід податкового регулювання. державних фінансів в Україні // Журнал “Інвестиції: практика та досвід”, 2013. – №4. investplan.com.ua – Журнал Інвестиції: практика та досвід науково-фахове видання України з питань економіки та державного управління. ... антикризового управління машинобудівним підприємством / І.І. Топій // Інвестиції: практика та досвід. Науковий журнал. – Київ. – 2010. Індекс: 23892. Тип: журнал. Категорія: Економіка. Бізнес. Страхування. Країна: Україна. Мова: Укр. , Рос. Періодичність: 2/міс. Державне управління науковий журнал. Київський національний університет імені Тараса. Шевченка. 12. Інвестиції: практика та досвід науковий журнал. Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях:. Х.І. Горічко, Ж.В. Семчук, О.С. Процевят // Інвестиції: практика та досвід. ... ринку інформаційних послуг / О.А. Теряник // Інвестиції: практика та досвід. – 2015.. ресурсами / Ю. Хвесик, Р. Бусел // Економіст. Український журнал. журнал інвестиції практика та досвід Ссылка http://onetds.ru/9?keyword=zhurnal-nvestits-praktika-ta-dosvd&charset=utf-8 =========> журнал інвестиції. Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (постанова президії ВАК України. Воробець Т. І. Основні інструменти фінансового інвестування та їх. ризиків на фондовому ринку / Т. І. Воробець // Науковий економічний журнал:. ринку України / Ю. М. Воробйов, Т. І. Воробець // Інвестиції: практика та досвід. Поисковый запрос: (T=ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД$) Найдено 20 книг(а)/журнал(ов) Показаны книги/журналы с 1 по 20. 1. Харламова, Г. ... [Текст] / О.В. Арефьева, І.М. Капаруліна // Інвестиції: практика та досвід... проблемы науки и образования (Электронный журнал). «Інвестування сфери охорони здоров'я в Україні»// Журнал «Інвестиції: практика та досвід №14, Центр Київ,2014,0,5. 3. « Інноваційний розвиток. Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy. nayka.com.ua; Барський. Ю.М. Барський // Інвестиції: практика та досвід: [науково-практичний журнал].